गटग

Submitted by वेल on 5 November, 2013 - 07:31

मुंबईमध्ये पुन्हा कधी गटग आहे. मला खूप उत्सुकता लागली आहे सगळ्यांना भेटायची.

Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

shanivari kinva ravivari nahi ka chalnaar? office madhye basoon kaam suddha karava lagta naa. tasa maza office ahe goregaav la aani maazaa mool gaav paarle. aathavaDyaat kaamaachyaadivasaat ithe kuthehi chalel bhetayala.

१६ नोव्हेंबरला भेटूया का दुपारी ४ वाजता? बोरिवलीत? म्हणजे ठाण्याहून कोणी येणार असेल तरी त्यांना सोपं पडेल, घोडबंदर रोड वरून?

बोरिवलीत पश्चिमेला स्टेशनजवळ राधाकृष्ण म्हणून हॉटेल आहे. दुपारी चार वाजता आपल्याला ते मोकळं मिळेल. काय म्हणता?

चला भेटणे नक्की. ज्याना जमेल त्यानी या.

राधाक्रूष्ण हॉटेल, एल टी रोड, डायमण्ड टॉकिज समोर, गोयल शॉपींग सेंटरच्या पुढे, बोरिवली पश्चिम

गटग -

१६ नोव्हेंबरला दुपारी ४ वाजता, राधाक्रूष्ण हॉटेल, एल टी रोड, डायमण्ड टॉकिज समोर, गोयल शॉपींग सेंटरच्या पुढे, बोरिवली पश्चिम, स्टेशनजवळ

ज्याना जमेल त्यानी नक्की या

कमाल करता तुम्ही चव्हाण .... घारुला नाव ठेवता ... आणि स्वतहा ?

१७ तारखेला २४ चे ४८ नाही का होणारेत ....

.

Pages