अशी तू....

Submitted by स्वाकु on 30 October, 2013 - 08:46

जणु लाजाळूसम पापण्या मिटतेस तू,
कशी ग स्वतःमध्येच सखे रमतेस तू ||

स्वप्नी स्पर्श तुझा वाटतो खराखुरा ,
भास होतो जेव्हा समोर असतेस तू ||

नकळतपणे मजला नजर कळते तुझी ,
शहारते मन जशी सुंदर हसतेस तू ||

चिडतो ग वारा, चुकतोही त्याचा रस्ता ,
चुकवून नजर जेव्हा अश्रू ढाळतेस तू ||

तू नसतांना हे जीवन भकास वाटे ,
झकास वाटे जेव्हा हळुच लाजतेस तू ||

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users