स्टौबेरी शेतीबद्द्ल माहीती हवी आहे..

Submitted by शोनु-कुकु on 16 October, 2013 - 05:51

स्ट्रोबेरी शेतीबद्दल माहीती हवी आहे...
भांडवल कीती लागते एकरी, उत्पन्न कीती असते...जमीन कशी लागते ..आणि स्कोप कीती आहे शेतीमधे..
मला थोडीफार माहीती आहे पण अजुन कोणाला काही माहीत असल्यास सांगा...

विषय: 
प्रांत/गाव: 
Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

शेतीची कुठलीही माहिती फोरमवर विचारण्यापेक्षा शेतावर प्रत्यक्ष जाऊन पाहा. तेच माहितीपूर्ण आणि यथायोग्य असेल.