स्विस सहल - भाग ५/२ लुसर्न / लुझर्न / LUCERNE

Submitted by दिनेश. on 16 October, 2013 - 03:10

टिटलीसहून परत येताना लुसर्न इथे थोडा वेळ थांबलो. एका रम्य सरोवराच्या सभोवती वसलेले हे गाव.
या गावातून रिगी / फिलाटस आदी पर्वतांचे दर्शन घडते.

तसे गाव निवांत असते पण आम्ही गेलो होतो त्यादिवशी कसलीतरी जत्रा होती, त्यामूळे भरपूर गर्दी होती.
गावातले मुख्य आकर्षण म्हणजे सरोवरावरचा लाकडी पूल. मूळ पूल १४ व्या शतकातला होता पण सध्या आहे तो १९९३ साली नव्याने बांधलेला.

पूलापेक्षा सुंदर असते ती त्याची सजावट. दोन्ही बाजूने अखंड फुलाची मालिका असते. त्यांचे रंग, पाण्याचा रंग,
पूलावरुन दिसणारी दृष्ये आणि पाण्यातले पक्षी...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

mastach! Happy

सुरेख फोटो!
एक फा. प्र, युरपात फिरताना चिनी पर्यटक जास्त दिसतात का? म्हणजे चिनी पर्यटकांची पसंती युरपातल्या देशांना जास्त आहे का? मला मित्रांनी/मायबोलीवर युरपातल्या प्रेक्षणीय ठिकांणांचे काढलेल्या फोटोत नेहमी चिनी/एशीयन पर्यटक जास्त प्रमाणात वाटतात.

मंगेश, पुर्वी जपानी पर्यटक सगळीकडे दिसायचे. चिनची अर्थव्यवस्था थोडीफार मुक्त झाल्याने आता तेही दिसतात. आफ्रिकेत चिनी कामासाठी येतात. पर्यटक म्हणून फारच थोडे. आफ्रिकेतील अनेक एअरलाइन्स, बिजिंग पर्यंत थेट सेवा देतात.
सिंगापूरमधे / हाँगकाँग मधे स्थानिकच चिनी असल्याने स्थानिक आणि पर्यटक वेगळे ओळखता येत नाहीत.

न्यू झीलंड मधे कोरीयन जास्त दिसतात. चिनी फारच कमी.

वा! दिनेश डोळ्याचं पारणं फिटलं. खरंच सुरेख काढलेत फोटो तुम्ही. बदक ती फुलं.
स्वप्नातलीच जागा जणू.

लाकडी पूल,त्याची तजेलदार फुलांनी केलेली मस्त सजावट,शांत सरोवर आणि मनमुराद विहार करणारी बदके खासच!

फार आवडले सगळेच फोटो. या लोकांची सौंदर्यदृष्टी वाखाणण्याजोगी आहे, आपला परिसर जास्तीत जास्त नयनरम्य कसा करावा आणि ठेवावा हे घेण्यासारखं आहे. असा सुंदर चित्रमय भोवताल असेल तर कामात, मनात, आयुष्यात मरगळ नावाची गोष्ट येणारच नाही.