मायबोली गणेशोत्सव २०१३: उपक्रम "बाप्पाला पत्र" प्रवेशिका क्र. १ (अल्पना)

Submitted by संयोजक on 8 September, 2013 - 06:03

मायबोली आयडी : अल्पना
पाल्याचे नाव : आयाम देपुरी
वय : सव्वापाच वर्षे

Aayam (Alpana)_letter to Bappa.JPG

या पत्रातले शब्द, वाक्य पुर्णपणे मुलाचे आहेत. त्याला पत्र नक्की काय असतं हे माहित नव्हतं. त्यासाठी मी त्याला गणेशोत्सवाची जाहिरात वाचून दाखवली होती. तसेच पत्राचे मायने काय काय असतात, शेवटी काय लिहितात हेही सांगितले होते. त्याने पत्राचा मजकुर मला सांगितल्यावर मी आधी पत्र लिहून काढले आणि मग त्याला डिक्टेट केले. त्यासाठी त्याला कुठे काना /मात्रा/ वेलांटी द्यायची हे सांगितले.
अजून तो देवनागरी मुळाक्षरे लिहायला शिकतोय. काना-मात्रा-वेलांट्या, जोडाक्षरं आणि स्वर अजून शिकवले नाहीत, त्यामूळे ते कसे देतात हे त्याला सांगावे लागले. या उपक्रमामूळे त्याचा काना, मात्रा, उकार आणि वेलांट्या कळाल्या.

धन्यवाद.
अल्पना

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

"तुम्ही आईला डांटा" >>> Happy
अल्पना, खूप छान प्रयत्न आहे आयामचा.
मोठ्ठी शाबासकी त्याला.

धन्यावद मंडळी. चॉकलेट पण देणार आणि आता जर "बरखा" आली तर त्यात खेळू पण देणार. Happy

ते मधलं एक वाक्य "आई मला बरखामध्ये खेळू देत नाही" असं आहे. आणि म्हणून तिला डांटा. - हे बहूतेक जाहिरातीमधली वाक्य वाचून सुचलं असणार. Happy
त्याला याशिवाय पण बरंच काय काय लिहायच होतं. तुम्ही खूप छान दिसता. तुम्ही माझे दोस्त बनणार का? मला तुमचा उंदीरमामापण खूप आवडतो. ही वाक्ये पण त्यानी सांगितली होती. पण नंतर लिहिताना एवढं लिहिल्यावर तो आणि मी पण कंटाळलो.
प्रत्येक शब्द डिक्टेट करावा लागत होता. - लिही "त" ..टमाटरवाला नाही तबलेवाला. मग आता त्याला "उ" ची मात्रा दे. "उ" ची मात्रा म्हणजे खालची मात्रा. "ई" ची मात्रा म्हणजे एक उभी डंडी आणि मग वर गोल.... ह्या पदधतीने समजावून सांगावं लागत होतं लिहिताना.

पण आम्हा दोघांना पण मजा आली हे करताना.

Gr8 job Aayam!!

"तुम्ही आईला डांटा " >>>>>>>>>>>>>>>कसलं गोड !! बहुतेक जगातलं प्रत्येक गोडुलं मनातल्या मनात देवाला हेच सांगत असेल.

आमच्या कडे पण बाप्पा ला पत्र लिहीण्याचं काम चालु आहे.पण आई बद्द्ल च्या तक्रारीं ची लिस्ट लंबी आहे ,म्हणुन पुर्ण झाले नाहीये.

हा हा.. मस्तच.. चारच वाक्ये पण खूप हसायला आले..
खास करून ते आईला डाटा आणि तुम्ही वेगळे दिसता ...
लहान मुलांची ओरिजनिलिटी आपण कधीच कॉपी करू शकत नाही..

सॉल्लिड आयाम Happy

आयाम तू पण मस्त आहेस. किती गोड पत्र लिहिलं आहेस बाप्पाला. बाप्पा एकदम खूष झाला असेल तुझ्यावर.
Happy

Pages