Spot him ...

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

Central Park, New York

Click for full sized image

शब्दखुणा: 

काय स्पॉट कराय्चे ते लिहिले तर बरे होईल. पाण्यात मगरीसारखेही काहीतरी दिसतेय. पण तिथे झाडांचे ओंडके पण आहेत, एखादा ओंडकाच असायचा मगरीसारखा तोंड वर करुन पडलेला.