काही मित्र चंद्रासारखे असतात ...

Submitted by मी मी on 17 August, 2013 - 12:15

काही मित्र चंद्रासारखे असतात ..

भेटतात तेव्हा लख्ख प्रकाशात चमकतात
पण मग पुढे कले कलेने कमी होत आवस होतात !!

काही येतात, दिसतात, लुकलुकतात …
तेव्हाच …. जेव्हा
तुमच्या अवती भोवती वातातावरण स्वछ असेल.

भोवती काळे ढग दाटून आलेत कि ते दिसेनासे होतात,
दडून बसतात ..

कधी परतहि येतात सगळं सावट निघून गेलं कि !!

काही दुरस्त ताऱ्यासारखे असतात,
दूरवर अगदी कोपऱ्यात उभे असतात हाथ बांधून

मंद प्रकाशात तेवणारे ….पण साथ सोडून न जाणारे

असतात …तिथेच उभे असतात
रोज दिसतात …. दूररररर असले तरीहि दूर नसतात….

शुक्रताऱ्या सारखे आयुष्यात जमून बसतात …. !!

मोजून बघा आपल्याकडे किती चंद्र, किती चांदणे अन किती तारा आहेत,
एकजरी 'शुक्रतारा' असेल तरी नशीबच……नाही ?

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

Happy Thnx

छान...! मित्र नावाची गोष्ट आपल्या आयुष्यातील रिकाम्या पोकळ्या भरुन काढतात. (व्वा. मस्त हं )
रचनेतील आशय पोहचला. धन्स. पुलेशु.

-दिलीप बिरुटे
(शुक्रतारा)

मयी....अगं तसं नाही गं. चेए मध्ये पण एक सीन आहे ना असा....जेव्हा शाखा न दीपिका गाण्यांमध्ये बोलत असतात तेव्हा.
आणि मला खात्री आहे रियाला हे गाणे अक्षय चे आहे म्हणून न आठवता ते चेए मध्ये तसे आहे म्हणून आठवले असणार....काय रिया? बरोबर बोल रेली ना मैं?

छान Happy