अशी कशी ग तू ?

Submitted by मी मी on 2 July, 2013 - 11:41

ते म्हणायचे तिला,

"अशी कशी ग तू ?

पावसाची सर, वाऱ्याचा झोत, समुद्राची लाट, सांजवात, पहाट, पक्ष्यांचा किलकिलाट, झाडांचा सळसळाट...
सगळं सगळं तू अंतरातून अनुभवतेस, आत आत शोषून घेतेस.....

पण,,,उन्हाची झळ सोसवत नाही तुला......
सगळंच तर निसर्गाच देणं ना ?....
तू पारशालिटी करतेस बुवा....खरेपणा नाही या वागण्यात ........"

ती हसली, म्हणाली ...

" अस कोणी सांगितलय पण ...निसर्गान दिलेलं सगळंच 'आनंद' हि एकच भावना अनुभवायला दिलेलं आहे.....
सुख सुख मिळालं कि आनंदी व्हायचं, हसायचं आणि
दुखरी, खुपरी झळ आली तरीही आनंदी राहायचं?... हसायचं ?

दुःखावर अन्याय नाहीये का हा ?

आणि दुःख होतंय, झालय...त्रास होताय हे माहिती असूनही हसायचं ??

स्वतःवर हि अन्यायच नाही का ??

त्यापेक्षा वाईट वाटलय तर वाटून घ्याव, रडावस वाटल कि रडून घ्यावं मनसोक्त........

जे वाटतंय जे होतंय ते न दिसण्यात न दाखवण्यात कसला आलाय खरेपणा....??"
'
'
'
ते........शांतच आहेत अजून.... ......ती वाट पाहतेय उत्तराची ......

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

??

मुक्तस्त्रोत हा शब्द मी फक्त सॉफ्टवेअर बाबतच ऐकला होता. या लेखाचा त्याचेशी (किंवा इतर मुक्तस्त्रोताशी) काय संबंध हे कळले नाही. Sad

जे लिखाण कविता म्हणवता येणार नाही कहाणी नाहीये किंवा स्पष्टपणे ललित पण नाहीये ते मुक्तस्त्रोत या भागात मोडत असेल या अर्थाने मी तो यात टाकला …चुकले का ?बदलवू का ?

मुक्तस्त्रोत >>> असेलही कदाचित. मुक्तछंद जसं असतं तसं... मलाही माहिती नाही.

पण छान लिहिलय, हे महत्त्वाचं Happy

Thnx Happy

Thnx Happy

मयी, संपादन मध्ये जाऊन ती शब्द खुण काढून तिथे 'स्फुट' किंवा दाद ने सुचवलं तसं 'मुक्तक' लिहून टाक. हा.का.ना.का. Happy

मुक्तस्त्रोत ??? >>>>तुला मुक्तपीठ म्हणायचय का? .....गम्मत ग मयी....खरंच छान आहे...जे आहे ते...मनस्वी....आणि छान!! (वात्रट चेहर्याची बाहुली...) Happy

मुक्तस्त्रोत म्हणजे कॉपिराईट नसलेलं साहित्य असतं ना? >> साहित्याच माहिती नाही पण सॉफ्टवेयर जरी मुक्तस्रोत असले तरी ते कॉपिराइट नसलेल नसत. You need to clear your knowledge about definitions of open source and copyright.

मस्त..

Pages