वाट पाहता पाहता

Submitted by किरण कुमार on 24 June, 2013 - 07:45

मजसंगे चालणारी आज बोलली सावली
वाट पाहता पाहता, वाट सरत चालली

भिजलेले दिस सारे निजलेल्या राती
आठवाया लागे कसे ओलेचिंब मोती

बस बिलगोनी अशी माझे काही बोल
हळूवार पार जावे तू ह्रदयात खोल

जरा कुठे तुटली ती शब्दांची माळ
अजूनही रुसवा का, गेला किती काळ

येग सखे धावत तू जोडायाला मन
तुझ्याविना भिकारी मी असुनिया धन

- किकु

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users