चित्रमय वसंता -२ (आयडी ओळखा खेळ)

Submitted by लोला on 15 June, 2013 - 21:57

id1.jpg


id10.jpg


id12.jpg


id11.jpg


id12.jpg


id13.jpg


id14.jpg


id15.jpg


id16.jpg


id17.jpg

१०
id18.jpg

११
id19.jpg

१२
id2.jpg

१३
id20.jpg

१४
id21.jpg

१५
id22.jpg

१६
id23.jpg

१७
id24.jpg

१८
id25.jpg

१९
id26.jpg

२०
id27.jpg

२१
id28.jpg

२२
id29.jpg

२३
id3.jpg

२४
id30.jpg

२५
id31.jpg

२६
id4.jpg

२७
id5.jpg

२८
id6.jpg

२९
id7.jpg

३०
id8.jpg

३१
id9.jpg

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

२८ Lol व्ही ताईंच्या मते ते देऊळ आहे, अन ते दोन फकीर नाहीत ते हात जोडले आहेत. - उत्तर श्रद्धा!! Happy

हं. मला २८ अश्विनी_के वाटल्या होत्या. देवळा बाहेर पादुका. जोडलेले हात नाही वाटले मला.

र्मद,
तो दगड आहे. रॉक

रच्यकने, मी दिलेलं एकमेव उत्तरः झंपी बरोबर आहे का?

हं. मला २८ अश्विनी_के वाटल्या होत्या. देवळा बाहेर पादुका. जोडलेले हात नाही वाटले मला. >>> Lol इब्लिस, पण त्या लेडीज पादुका वाटतायत का? Proud

मस्त खेळ आहे. सॉलिड एन्जॉय केलं असणार Happy

मस्त आहे. १९ माझेच वाटले. कुत्रा( तो बैलासारखा का दिस्तो आहे) आणि फ्रॉक, स्वैपाकाचे चमचे वगैरे. बाकी पण शोधायला मजा आली. खरी उत्तरे कधी रिलीज होतील?

हे मी आत्ताच पाहिलं. चित्राच्या नंबराखाली उत्तर लिहा की लोलाक्का. सारखं वरती स्क्रोल करावं लागतय.

Pages