प्रेम...

Submitted by Vishal Kulkarni 005 on 15 June, 2013 - 13:46

प्रेम...

मोग-याच्या सुगंधी सुवासात
मी हरखून गेले होते...

तुझ्या आठवणीत
मी हरवून गेले होते...

तुला खूप प्रेम द्यायचे होते
प्रेमात तुला जग विसरायला लावायचे होते...

तुझ्या माझ्या निर्व्याज प्रेमावर
कुठलेही बंधन नको होते
कुठलेही बंधन नको होते....

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users