६B पेन्सिल आणि कापडाचा बोळा वापरुन - २

Submitted by जोतिराम on 31 May, 2013 - 10:07

DSC_0066.jpgपेन्सिल स्केचेस-
६B पेन्सिल वापरुन रेखाटन करुन नंतर त्यावर सुती कापडाने शेडींग केल्यानंतर.. छान परीनाम साधता येतो...

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान आहे .. बाकी चेहेरा खुपच मस्त झाला आहे पण सनग्लासेस् / चष्मा आणि डोळे ह्यात गडबड झाल्यासारखी वाटत आहे ..