तेव्हा

Submitted by अमेय२८०८०७ on 23 May, 2013 - 10:53

काही कारणामुळे संपादित काही कारणामुळे संपादित काही कारणामुळे संपादित काही कारणामुळे संपादित

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान शब्दःछ्टा

सर्व खयाल आवडले

चैतन्य माउलीचे जेव्हा घरात होते
काळोख- सावलीचा आकार दूर होता<<<<<< सर्वाधिक सहज उतरलाय हा शेर थेट भिडतो

मतलाही छान आहे

सारेच रांगणारे भूमीवरी सुखाने
चालीत एकट्याच्या अस्मानि नूर होता<<< व्वा !

स्वप्नातल्या क्षणांच्या शब्दांत सूर होता
साथी अबोल माझा लाजून चूर होता

चैतन्य माउलीचे जेव्हा घरात होते
काळोख- सावलीचा आकार दूर होता<<
भाव उत्तम उतरलेत.