फुटकळ - १

Submitted by बेफ़िकीर on 18 May, 2013 - 05:15

लाखात व्हायचा तो काही हजार झाला
डोळे भरून आले, पहिला पगार झाला
=======================

हृदयासमीप आता कोणी न राहिलेले
काहीतरी उगाचच वरच्या खिश्यात ठेवू
=======================

स्वतःला ओळखाया फार तर ही शंभरी
तरीही भाजतो मी लष्कराच्या भाकरी
=========================

मोल आपले झाले केवढे कमी आता
जोकराविना त्यांची लागते रमी आता
======================

परकेपणाने वागणे जमलेच नाही
माझ्यामधे माझे हृदय रमलेच नाही
======================

थोडे जगून झाले, थोडे अजून आहे
मीही जगाप्रमाणे आहे म्हणून आहे
=====================

नव्या घराच्यासमोर माझा मुशायरा ठेवशील का
जुन्या जमीनीमधील गझला पुन्हा पुन्हा ऐकशील का
=====================

कशाला राबतो आहे मलासुद्धा कळेना
मला पैसा नको आहे तुला मुद्दा कळेना
=======================

इथे कदाचित असेनही मी नसायला
कुठेतरी पाहिजेच का मी असायला
=====================

पारवे झालेत सध्या केवढे
काय पण मी काढतो आहे विषय
====================

-'बेफिकीर'!

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

हृदयासमीप आता कोणी न राहिलेले
काहीतरी उगाचच वरच्या खिश्यात ठेवू

>>> हा शेर अप्रतिम आहे !!

(अवांतर : बाकी कथेची आतुरतेने वाट पहात आहे ! )

तुम्ही शब्दांस लिहिता की मिरविती शब्द तुम्हाला
असो फुटकळ असो मौलिक गझल धार्जिण तुम्हाला
Happy प्रत्येक द्विपदीत एका गझलेची इमारत लपलेली, शेवटच्या द्विपदीबद्दल उत्सुकता.

लाखात व्हायचा तो काही हजार झाला
डोळे भरून आले, पहिला पगार झाला
=======================

हृदयासमीप आता कोणी न राहिलेले
काहीतरी उगाचच वरच्या खिश्यात ठेवू
=======================

स्वतःला ओळखाया फार तर ही शंभरी
तरीही भाजतो मी लष्कराच्या भाकरी


व्वा. एकाच धरतीचे शेर वाटले.

कशाला राबतो आहे मलासुद्धा कळेना
मला पैसा नको आहे तुला मुद्दा कळेना

=======================

पारवे झालेत सध्या केवढे
काय पण मी काढतो आहे विषय

====================

हे शेर फार आवडले.
धन्यवाद.

सर्व शेर छान वाटले

पारवे सर्वात विशेष वाटला

खिश्याचा सर्वोत्तम वाटला

काही हजार भिडला

नव्याजुन्या घरातला विरोधाभास खास बेफी स्टाईल

शंभरी भाकरी समजला नाही

थोडे जगून झाले वरून माझा एक सुटा शेर आठवला.......सहजच

मलाच ठेवायचे असावे....
म्हणून मी या जगात आहे

बाकी हे शेर ज्या गझलांमधून येतील त्यात्या गझल्स किती छान असतील? ...हा तर ट्रेलर झाला पिच्चर पहायला मजा येईल असे वाटले Happy

सदैव तुमच्या गझलांच्या प्रतिक्षेत
वैवकु:)

परकेपणाने वागणे जमलेच नाही
माझ्यामधे माझे हृदय रमलेच नाही
>> अप्रतिम Happy

रच्याकने वरील रचनेत फुटकळ काहीच आढळले नाही

सर्वच शेर अप्रतिम आहेत !!
Happy

(अवांतर : बाकी कथेची आतुरतेने वाट पहात आहे ! )<<< गिरीजा मॅडम, ह्या कथेची का?
>>>>>>>>>>>>
मी तर सनम ची वाट बघतेय

लाखात व्हायचा तो काही हजार झाला
डोळे भरून आले, पहिला पगार झाला

मोल आपले झाले केवढे कमी आता
जोकराविना त्यांची लागते रमी आता

इथे कदाचित असेनही मी नसायला
कुठेतरी पाहिजेच का मी असायला

>> व्वाह्ह !!

लाखात व्हायचा तो काही हजार झाला
डोळे भरून आले, पहिला पगार झाला

थोडे जगून झाले, थोडे अजून आहे
मीही जगाप्रमाणे आहे म्हणून आहे

हे सर्वात छान वाटले.