चहा

Posted
7 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
7 वर्ष ago
Time to
read
<1’

सकाळच्या पहिल्या चहासारखं तुझं हसू
मनाला ताजवा देणारं

तू अवतीभोवती असण्याचा दरवळ
चहातल्या वेलदोड्यासारखाच निव्वळ

तुझी हवीहवीशी ऊब
घोटाघोटाने वाढणारी

पण या चहात मात्र... तुझ्या इतका गोडवा नाही!

अजूनही आहे एक फरक...

तुझ्यातला कैफ, तुझ्यातली नशा
या चहात नाही!!

विषय: 
प्रकार: 
शब्दखुणा: