आरसाही मागतो आता पुरावे

Submitted by SADANAND BENDRE on 1 May, 2013 - 04:28

आरसाही मागतो आता पुरावे
राहिल्या अब्रूसवे आता निघावे

सोडले मोकाट आम्ही लांडग्यांना
मोजताना वासरे मग का रडावे

फारसे लावून हल्ली घेत नाही
नेहमीचे तू करावे मी भरावे

पालखीमागून अनवाणी निघालो
लाख डोळ्यांना तुझ्या इतके दिसावे

होउ दे डोहाळजेवण यातनांचे
मोकळे व्हावे, पुन्हा मनसोक्त गावे

वेड हे समृद्ध व्हावे जाणिवांनी
अन शहाणा तू मला तेव्हा म्हणावे

मी तसा डरतो कुठे मृत्यूस माझ्या
फक्त तो येईल तेव्हा मी नसावे

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

वा वा फारच आवडली

खूप दिवसांनी तुमचे लेखन वाचायला मिळाले हाही एक झालेला आनंद आहेच

सोडले मोकाट आम्ही लांडग्यांना
मोजताना वासरे मग का रडावे << व्वा ! >>

सर्वच शेर सुंदर आहेत

खूपच छान. बर्‍याच दिवसांनी काहीतरी नेमक्या शब्दात, भावनांचा फाफटपसारा न मांडता लिहीलेले वाचायला मिळाले. लिहीत रहा.

आरसाही मागतो आता पुरावे
राहिल्या अब्रूसवे आता निघावे

सोडले मोकाट आम्ही लांडग्यांना
मोजताना वासरे मग का रडावे

व्वा. गझल आवडली.

वेड हे समृद्ध व्हावे जाणिवांनी
अन शहाणा तू मला तेव्हा म्हणावे
>> व्वा!

डोहाळजेवण यातनांचे...अफलातून

गझलही सुपर्ब !

डॉ. शी सहमत Happy

सुंदर गझल…

'डरतो' शब्द टाळल्यास आणखी चांगलं….

'मी न घाबरतो तसा मृत्यूस माझ्या' असे केले तर ?? ( सहजच सुचवलं…गैरसमज नसावा )

बाकी गझल उत्तम…

धन्यवाद आणि शुभेच्छा.

मी तसा भीतो कुठे मृत्यूस माझ्या
असाही पर्याय उपलब्ध करता येवू शकेल...सहजच सुचले म्हणून सुचवले
Happy

पूर्वी वाचलेली आहेच.........

अप्रतिम..!!

----------------------------

दिसत जा हो अधून मधून.. 'गझल' हवीहवीशी वाटायला लागते.

Pages