सरिस्का जंगल सफारी.....

Submitted by कृष्णा on 8 April, 2013 - 04:32

सरिस्का जंगल सफारी.....
सरिस्का जंगल सफारी ला जायचे जायचे म्हणून इथे भिवाडीत आल्यापासून रोजचे सुरु होते पण आमची सगळीच टीम जवळपासची असल्याने विकेंडला घरी पळायची त्यात मध्ये होळी २ दिवसांची सुटी कुणीच नसल्याने अक्षरश: एकाकी गेस्टहाऊसवर झोपा काढत संपविली...
शेवटी एका रविवारी टीमला अधिकाराचा फ़ायदा घेत झापले... लेको सुटीला घरी पळता आणि आणि सरिस्काला जाऊया म्हणता! ह्या रविवारी कुणीच जायचे नाही असा व्हेटोच काढला आणि रविवारी पहाटे उठुन ३ वाजता जायचे ठरले! भिवाडी - सरिस्का जवळपास १२५ किमी. साधारण स्वत:च्या वाहनाने अडीच तीन तासाचा प्रवास म्हणजे ६ पर्यन्त पोहोचू हा हिशोब..
एरवी ८ वाजेपर्यन्त अंथरुणात लोळत पडणारे आणि सुटीचा दिवस म्हणजे ११ वाजेपर्यन्त अंथरुणात लोळण्याचा अलिखित परवाना बाळगणारे आमचे सगळे संघ सदस्य पहाटे १.३० लाच उठुन आवरू लागले... आणि तेवढयात काही तरी खायला घ्यावे म्हणून कूक ला पराठे बनवायला सांगितले त्याने देखिल मोठ्या आनंदाने त्याच्यासह सर्व ८ जणांची नाश्ट्याची सोय केली आणि ३ वाजता आम्ही सारे घराबाहेर पडलो गाडी घेऊन...
अलवर पर्यन्तचा ९० किमी रस्ता अपे़क्षेपेक्षा खुपच चांगला असल्याने ४.३० लाच अलवरला पोहोचलो.. आणि पुढे रस्ता शोधत चुकत माकत ५.४५ ला सरिस्काला पोहोचलो....

map.jpg

सरिस्का हे अलवरच्या महाराजांचे शिकारीची राखिव जंगल होते.. १९५५ मध्ये वन्यपशु अभयारण्य घोषीत केल्यावर पुढे १९७८ मध्ये तेथे व्याघ्र प्रकल्प आणला गेला. अरावलीच्या पर्वतराईमध्ये दुतर्फा पर्वत रांगात ८६६ चौकिमी पसरले अतिशय सुंदर क्षेत्र आहे... भर उन्हात देखिल अगदी हुडहुडी भरणारी थंडीजाणवत होती... Happy प्रामुख्याने ढोक, बाभळ, रिठा, बोरी, खैर, अडुळसा आदींची झाडं खुप प्रमाणात सर्वत्र पसरलेली..

आम्ही २ जिप्सीत प्रत्येक चार असे निघालो...

jipsi safari.jpg

सफारीत आमचे स्वागत सुंदर मोराने केले...

MOR2.jpg

पाणवठ्यावरील सांबर अणि मोर...

sambar.jpg

आम्ही केवळ २० - २५% परिसरातच चक्कर मारू शकलो...

jangal.jpg

चाहूल घेत फिरणारी हरिणाची जोडी....

harinjodi.jpg

तळे....

panavatha.jpg

मासे केंव्हा मिळतायेत???

shodh annacha.jpg

एकटाच रानकावळा वाट पहतोय.....

किसका रस्ता देखे......

waiting.jpg

चाहुल लागताच झाडीत लपायची लगबग..

moru.jpg

लगबग पाणी पिण्याची....

lagabag.jpg

खडतर वाट पहून
...
बिकट वाट वहिवाट असावी.... असे वाटू लागले! Happy

khadatar.jpg

अजुन असाच एक एकटाच..

ajun ek.jpg

हम निले है तो क्या हुआ दिलवाले है!

लांडोरीला आपले नृत्य कौशल्य दाखविताना हा सुंदर पक्षी...:)

nrutya.jpg

अजुन एक अगदी गोल फिरुन....

Peacocka.jpg

अजुन.....

nrt2.jpg

आता गिरकी पुर्ण होत आलीये...

NRT3.jpg

आम्ही फिरुन तळ्यावर आल्यावर ही हरणाची जोडी पाणी प्यायला आली.. आधी बिचकली मग आम्हाला शान्त उभे पाहुन निवान्त पाणी पिऊ लागली... Happy

harin2.jpg

थोड्याच अंतरावर हे महर्षी बक आपल्या ध्यान साधनेत मग्न होते...

bako.jpg

काही अन्तरावर ह्या मगरबाई भक्षासाठी टपलेल्या..

magar.jpg

ह्यांच्या तपश्चर्येला मात्र बहुदा फळ आले...

bako2.jpg

वाघोबा नाही भेटले पण त्यांचे दात कोरणे भेटले.... Happy

vaghacha mitra.jpg

ह्या पक्षांची नांवे आमचे खगमित्र सांगतील.... Happy

bulbul.jpgpaxi.jpg

परतीच्या वाटेवर....

parat.jpgparat2.jpg

वाटेवर भेटलेले मातेचे वात्सल्य....

vatsaly1.jpg

आपल्या बाळाला धोका तर नाही ना म्हणून उराशी कवटाळत भेदरून पहाणारे...

vatsaly2.jpg

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

कृष्णा.. खूपच सुंदर आलेत फोटोज, सर्व पक्षी, इस्पेशली ती हरणं एकदम sync मधे पाणी पिताहेत..
सुप्पर्ब
माहिती पण छानै.. Happy

मस्त प्रचि! Happy आवडले.
कृष्णाजी, इतकं चांगलं ओघवतं लिहीण्याची हातोटी असूनही आपण जास्त काही लिखाण माबोवर केलंच नाहीत.. Sad

हरणांची जोडी....तीही अगदी 'निश्चल' जल-प्रतिबिंबासह...क्या बात है! जबरदस्त! गजब क्लीक आहे! 'चांदोबाच्या गाडी'ला हीच जोडी तर नसेल?
ध्यानस्थ बकाचा फोटोही उत्तम!
प्रियाराधनेत तल्लीन मोराचा असा मोहक नाच,सलग एवढा वेळपर्यंत पहायला मिळणे म्हणजे नशीबंच!

अरेच्चा! इथे नव्याने प्रतिसाद!!!

विचार, राहुल, सत्यजित, मनीमोहर, निर्झरा, धन्यवाद!

अजुन डिटेल्स असले पाहिजेत जंगल सफारीत>>>
बरोबर आहे!

कृष्णाजी, इतकं चांगलं ओघवतं लिहीण्याची हातोटी असूनही आपण जास्त काही लिखाण माबोवर केलंच नाहीत.. Sad?>>>

राहुल, प्रयत्न असतात कधी तरी जमते लिहायला चुकुन माकुन मग लिहले जाते! Happy

Pages