मी पेंट केलेले जीन्स , टी -शर्ट , ब्याग

Submitted by salgaonkar.anup on 8 April, 2013 - 01:04

टी -शर्ट
१.
2012-12-16 20.21.20.jpg2012-12-16 20.20.37_0.jpg
२.
Photo1082.jpg
३.
Photo1078.jpgPhoto1077.jpg
४.
IMG_20130324_192537.jpgIMG_20130324_192605.jpg
५.
IMG_20130311_211041.jpgIMG_20130311_211105.jpg

ब्याग
IMG_20130117_184634.jpgIMG_20130117_184815.jpgIMG_20130117_184823.jpg

जीन्स
१.
2012-12-16 20.28.02.jpg2012-12-16 20.28.17.jpg
२.
2012-12-18 21.12.57.jpg2012-12-18 21.13.30.jpg

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

mast !

सही..........

पाचव्या नंबर वरचा ड्रगन मस्त. अगदी विळखा घातल्यासारखा वाटतोय.
बॅगेवरचा ड्रगन बॅगेवर काढला आहे असे वाटत नाही. टी-शर्ट ची बाही आणि अंग यावर मिळून काढल्यासारखा वाटत आहे.
कसे काय जमते ईतके छान. रंगवताना भरतकामाची रिंग वापरता का?

पुन्हा एकदा, फारच छान..