जल्ला मेला फेसबूकच्या आवशी चो घो (मालवणी फोडणी)

Submitted by सत्यजित on 12 March, 2013 - 18:36

गाव वाल्यान्नू फेसबूकान लई वात आणलेलो असा, ह्याचा काय कारुचा मका सुचाक न्हाय म्हणुन ह्या गाणा. ह्या कोळी गीताच्या (हिच काय गो) चालीवरचा मालवणी गीत असा, कसा वाटता ता नक्की कळवा बरे..

हाडलाय गो कुठुनशी मोबाईल, मारता मेलो स्टाईल
नेटवर्कचो नाय पत्तो नी व्हया थ्री -जी मोबाईल

फोटोंका करता लाईक
टाकता फाल्तू कमेंट
मोबाईलचो माज इलो
व्हयी कशाक इतकी घमेंड?
लाळ गाळता बघुन आयटम चेडवांचे प्रोफाईल
नेटवर्कचो नाय पत्तो नी व्हया थ्री -जी मोबाईल

काय करतंय देता हो
कशाक स्टेटस अपडेट?
परसाक गेल्यार थयसुन
केल्यान लोकेशन अपडेट
मित्रांनी इचारला ह्याका बरो असा का रे पाईल?
नेटवर्कचो नाय पत्तो नी व्हया थ्री -जी मोबाईल..... हाडलाय गो

बरा झाला असता जर
वाचली शाळयेची चार बूकं
इंग्लीश मेल्याक येणा नाय
नी करता फेसबूकं
सोड ह्यो नाद भलतो रे वाया जिंदगी ही जाईल
नेटवर्कचो नाय पत्तो नी व्हया थ्री -जी मोबाईल.....हाडलाय गो

अंट्या सगल्या लावत्यात फोटू
चेडवांचे बारक्या बारक्या
फोटू बघान टाकताहा रिक्वेस्ट
अंटींका सारख्या सारख्या
गावातली निघाली अंटी तर चपलेन मार खाईल
नेटवर्कचो नाय पत्तो नी व्हया थ्री -जी मोबाईल.....हाडलाय गो

म्हने शेतीयेची आवड ह्याका
म्हनून खे़ळताहा फार्मविल्ले
बापाशीक कळ्ळा तर ठोकतलो
ढूंगणात चार खिल्ले
बापाशीची ह्याच्या चल्ली वणवण मैलो-न-मैल
नेटवर्कचो नाय पत्तो नी व्हया थ्री -जी मोबाईल.....हाडलाय गो.

आयफोन व्हया गॅलेक्सी व्हये
कशाक नसते फॅड
काय तरी बनान दाखव
कर्तली चेडवा स्वता:हुन अ‍ॅड
लायकी कुणाची ठरत नसता पाहुन फेसबुक प्रोफाईल
नेटवर्कचो नाय पत्तो नी व्हया थ्री -जी मोबाईल.....हाडलाय गो

-सत्यजित.

* विषेश आभार: मालवणी सुधारणा केल्या बद्दल वैभव आयरे (vaibhavayare12345) यांचे खुप खुप आभार.

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान !

Lol

कविता बरी हां! .. पण घोळ घातलास!!
नुसतो 'ओ' प्रत्यय लावला कांय मालवणी होता कांय! अस्सल मालवणी एकंव शब्द दिसेना.. पेक्षा कोल्हापुरीतच अकाउंट ओपन करुक होया होता.. नि भाउकाकांव बरे चलवून घेतंत ते Happy

ताजो कलमः (जल्ला मेला चरपाटला ह्या जास्त करुन बाणकोटी/ संगमेश्वरी बोलीत बोलतंत.. मालवणीत याचो प्रयोग फार कमी)

अगदी खरा आसा हेम...

माकाव हेतुर मालवणी कमीच दिसला... शेवटी फक्त ओ लावून मालवणी होत नाय... मालवणीचो स्वत:चो असो वेगलो बाज आसा....

असो....

कवितेचो आशय आवडलो....

अगदी खरा आसा गावाल्यान्नू.. थोडो गोंधळ उडालेलो असा.. अस्सल मालवणी शब्द वापरुक व्हये होते. जसा पायजे च्या जागी व्हयो..
तुमच्या सुचनांचा आदर करतय आणि करण्याचा प्रयत्न करतय. तुम्ही मदत करशाल तर बरा होतला...

Lol

<< नि भाउकाकांव बरे चलवून घेतंत ते >> दोष सत्यजितांचो नाय; अश्ये भाषेच्येच नाय तर येगयेगळ्या रेंजच्ये प्रॉब्लेम येततच हल्ली मोबाईलच्या युगात !! Wink -

chadha_0.JPG

मी थोडासा बदलायचा प्रयत्न केला आहे, बघा कसं वाटतं ते

हाडलाय गो कुठुनशी मोबाईल, मारता मेलो स्टाईल
नेटवर्कचो नाय पत्तो नी व्हया थ्री -जी मोबाईल

फोटोंका करता लाईक
टाकता फाल्तू कमेंट
मोबाईलचो माज इलो
व्हयी कशाक इतकी घमेंड?
लाळ गाळता बघुन आयटम चेडवांचे प्रोफाईल
नेटवर्कचो नाय पत्तो नी व्हया थ्री -जी मोबाईल

काय करतंय देता हो
कशाक स्टेटस अपडेट?
परसाक गेल्यार थयसुन
केल्यान लोकेशन अपडेट
मित्रांनी इचारला ह्याका बरो असा का रे पाईल?
नेटवर्कचो नाय पत्तो नी व्हया थ्री -जी मोबाईल..... हाडलाय गो

बरा झाला असता जर
वाचली शाळयेची चार बूकं
इंग्लीश मेल्याक येणा नाय
नी करता फेसबूकं
सोड नाद भलतो रे वाया जिंदगी ही जाईल ('जिंदगी जातली वाया' असं बर वाटेल पण राय्मिंगचा लोच्या होईल)
नेटवर्कचो नाय पत्तो नी व्हया थ्री -जी मोबाईल.....हाडलाय गो

अंट्या सगल्या लावत्यात फोटू
चेडवांचे बारक्या बारक्या
फोटू बघान टाकताहा रिक्वेस्ट
अंटींका सारख्या सारख्या
गावातली निघाली अंटी तर चपलेन तोंड फोडील ('फोडतली'..... पण पुन्हा राय्मिंगचा लोच्या होईल :फिदी:)
नेटवर्कचो नाय पत्तो नी व्हया थ्री -जी मोबाईल.....हाडलाय गो

म्हने शेतीयेची आवड ह्याका
म्हनून खे़ळताहा फार्मविल्ले
बापाशीक कळ्ळा तर ठोकतलो
ढूंगणात चार खिल्ले
बापाशीची ह्याच्या चल्ली वणवण मैलो-न-मैल
नेटवर्कचो नाय पत्तो नी व्हया थ्री -जी मोबाईल.....हाडलाय गो.

आयफोन व्हया गॅलेक्सी
कशाक व्हये नसते फॅड
काय तरी बनान दाखव
कर्तली चेडवा स्वता:हुन अ‍ॅड
लायकी कुणाची ठरत नसता पाहुन फेसबुक प्रोफाईल
नेटवर्कचो नाय पत्तो नी व्हया थ्री -जी मोबाईल.....हाडलाय गो

Pages