तुझ्यासाठी.....

Submitted by Trushna on 4 March, 2013 - 09:07

crying girl_0.jpg
आयुष्यातला प्रत्येक क्षण तुझ्या सोबत चालत होते
आणि आज नजरे आड होताना तुलाच मी पहात होते
भावनांचा कल्लोळ मनातून वाहत होता
वेदनांचे वादळ क्षण-क्षण सहन करत होते
भरभरून दिलास तू अन तूच रिक्त केलस
सुख देता देता आज दुखाही तूच दिलस
डोळ्यातले पाणी माझ्या ओंजळीत घेत होते
फक्त तुझ्या प्रेमासाठी सर्व काही सहन करत होते
सुखाची तुझ्या तर भाषाच निराळी होती
पण माझ्या सुखाची तर तुझ्याशीच जुळली होती
मनाचा कोदमारा करत जगासाठी हसत होते
आणि एकांतात मात्र तुझ्यासाठी रडत होते..............तृष्णा

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users