सा.न.वि.वि: मोहना

Submitted by संयोजक on 22 February, 2013 - 01:20

Mabhadi LogoPNG.png
मायबोली आयडी: मोहना
पाल्याचे नावः पर्णिका
वयः आठ वर्ष

AajilaPatra.JPG

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
All Partners-10usd 300x250

*

"आता आजोबा तुझ्याबरोबर रहातो का..?"
सुंदर...
पत्रा मधला (विशेषतः लहानांनी लिहीलेल्या) असा 'सच्चेपणा' वाचला की 'एसेमेस' वगैरे ईतके पोकळ वाटू लागतात..

Happy

आईग्ग! किती गं बाळा प्रेमळ आहेस तू. मोठेपणीही अशीच सगळ्यांना प्रेम दे.
पत्र उत्तम आणि अक्षरही उत्तम.

Pages