सफरचंद

Submitted by pulasti on 13 February, 2013 - 23:16

लहानसंच चित्र आहे. ऑइल पास्टेलने कागदावर. स्थिरचित्रणाचा अंदाज येण्यासाठी काढलंय...

apple.jpg

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

beautiful