हिस्स..

Submitted by रोहित ..एक मावळा on 13 February, 2013 - 08:22

प्रकाशचित्र १.

प्रकाशचित्र २.

प्रकाशचित्र ३.

प्रकाशचित्र ४.

प्रकाशचित्र ५.

प्रकाशचित्र ६.

प्रकाशचित्र ७.

प्रकाशचित्र ८.

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मस्त फोटो..

त्यांच्यात पण आडव्या बाहुल्यांचे / उभ्या बाहुल्यांचे आणि गोल बाहुल्यांचे असे ३ गट आहेत.

अवांतर.. नावावरुन मल्लिकेचे फ़ोटो असतील असे वाटले होते.. निराश केलेस. मला नाही रे, त्यांना !

पहिले तीन गवत्या ??
चौथा - कवड्या ??
पाचावा ओळखु येत नाहिये पण नाग की धामण असा प्रश्न आहे.

सहावा, सातवा नाग Happy

फोटु मस्तच. Happy

बाप रे! भारी!
तो पहिला कसला हिरवाकंच आहे!
(पुलंच्या दामले मास्तरांच्या लेखातल्या 'हरणटोळा'ची आठवण झाली.)

मस्त रे Happy

प्रचि १, २, ३ - वाईन स्नेक (हरणटोळ)
प्रचि ४ - ट्रिंकेट (Trinket)
प्रचि ५ - धामण (रॅट स्नेक)
प्रचि ६, ७, ८ - कोब्रा

Pages