तुझं स्वप्न पडतं मला...

Submitted by मुग्धमानसी on 11 February, 2013 - 00:54

तुझं स्वप्न पडतं मला
तेंव्हा पहाट झालेली असते,
काळोखाच्या रंगांमध्ये
मी चिंब न्हालेली असते.

तुझं येणं, तुझं जाणं
तुझंच असणं किंवा नसणं
माझ्यापासून मी अताशा
दूर दूर पोचलेली असते

उशीपाशी चिखल करुन
पाऊस जातो वेशीबाहेर
लख्ख कोरडी कूस माझी
तरिही तहानलेली असते

रात्र सावकाश पावलांनी
झिजत सरत निघून जाते,
उजाडताना मी मात्र
धावून धावून दमलेली असते!!

तुझ्या डोळ्यांत डोकावताना
मीच हल्ली मिटलेली असते
तुझं स्वप्नं पडतं मला
तेंव्हा पहाट झालेली असते!

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान .. आवडली.

<तुझ्या डोळ्यांत डोकावताना
मीच हल्ली मिटलेली असते>> मस्त.,,

छान.