काळा घोडा कला महोत्सव २०१३

Submitted by इंद्रधनुष्य on 4 February, 2013 - 00:49

प्रचि १

प्रचि २

प्रचि ३

प्रचि ४

प्रचि ५

प्रचि ६

प्रचि ७

प्रचि ८

प्रचि ९

प्रचि १०

प्रचि ११

प्रचि १२

प्रचि १३

प्रचि १४

प्रचि १५

प्रचि १६

प्रचि १७

प्रचि १८

प्रचि १९

प्रचि २०

प्रचि २१

प्रचि २२

प्रचि २३

प्रचि २४

प्रचि २५

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

काला घोडा फेस्टीव्हल कधीच बघायला मिळालं नव्हतं. ह्या फोटोंमुळे ती रुखरुख काहीशी कमी झाली ...धन्यवाद Happy

अतिशय सुंदर!!! ह्याही वर्षी जाणं चुकलं, पण तुमच्यामुळे प्रत्येक कलाक्रुतीचा आनंद घेता आला!! खुप खुप धन्यवाद!

Pages