एक गाणं...

Submitted by मुग्धमानसी on 22 January, 2013 - 23:42

मी क्षणा क्षणावर कोरत जाते एक गाणं...
शब्द कुणीतरी कानात सांगत जातं. चालही कुणीतरी आधीच ठरवलेली.
ताल, सूर, लय, ठेका... माझ्या मालकीचं काहीच नाही!
मी फक्त लिहीत जाते...
एक एक क्षण... भिरभिरत निसटणारा...
शिताफीनं पकडते अन् कोवळ्या नाजूक नखांनी एक एक शब्द त्यावर कोरत जाते.
काही क्षण निसटून जातात...
काही क्षण तुटतात, फाटतात, मिटतात, नासतात..
एवढं नुकसान गृहीत धरलंच पाहीजे नाही का?
पण तरिही... न थकता...
मी माझं गाणं पुरं करायच्या मागे लागते.
किंवा कुणीतरी त्याचं गाणं माझ्यामार्फत पुरं करायच्या मागे लागतो.
सुंदर आहे! खरोखर फार सुंदर आहे!!
अर्थाचं बंधन नसलेले शब्द... अन् शब्दांचं बंधन नसलेलं गाणं....!!!

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

आवडली

सुंदर आहे! खरोखर फार सुंदर आहे!!
अर्थाचं बंधन नसलेले शब्द... अन् शब्दांचं बंधन नसलेलं गाणं....!!! +१!!

Happy

विचार सुंदर आहेत.... मांडणी थोडी विस्कळीत वाटली.... अजून सुसूत्रता येऊ शकेल. (चु.भु.द्या.घ्या.) Happy

हे वरचंही कोणीतरी भराभरा लिहून घेतलेय की काय असंच वाटतंय.... !!!!

थोडा ठेहराव येऊ द्या अजून....

शुभेच्छा. Happy

धन्यवाद!

भुंगा, तुम्ही सुचवलेले विचार पटले. अमलात आणायचा जरूर प्रयत्न करेन,