"बघ माझी आठवण येते का?..............कवि सौमित्र याच्या प्रेरणेने!!!

Submitted by मंदार खरे on 14 January, 2013 - 06:31

"Facebook" वर "Login" कर
बघ माझी आठवण येते का?

"Chat" वर "Click" कर
माझा "Green Dot" शोध
मी "Online" नसीनच
बघ माझी आठवण येते का?

"Message" टाकून ठेव
एखादा फोटो "Like" कर
किंवा अगदी वेगळी "Comment" टाक
बघ माझी आठवण येते का?

आता ""Facebook" बंद कर
"Book" मध्ये "face:" घाल
काही तरी वाचण्याचा प्रयत्‍न कर
झोप लागेल मन लागणार नाही
बघ माझी आठवण येते का?

mandar.khare@gmail.com

.© मंदार खरे!!!

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

इतके वर्षांनीही लोकांच्या मनावर "गारवा" चे गारुड आहे हे पाहुन सौमित्रचे करावे तितके कौतुक कमी आहे असे वाटले