Mobile Life

Submitted by Vishal Kulkarni 005 on 13 January, 2013 - 12:06

---Mobile Life---

सुख आहे सगळ्यांजवळ
पण वेळ नाही अनुभवायला...

Mobile मधे save आहेत नावे सगळ्यांची
पण वेळ नाही त्यांच्याशी चार शब्द बोलायला...

इतरांचं सोडा...
पण आपल्यालाच वेळ नाही स्वत:कडे बघायला
जगण्यासाठी चाललेल्या धावपळीत वेळ नाही जगायला..

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

हं!