"गाडी"

Submitted by -शाम on 9 January, 2013 - 23:33

आपल्यालाच उशीर झाला
की वाटतं
गाडी उशीरा यावी

किंवा
लवकर यावी वाटतं
जेंव्हा .... वेळेआधी
आपण पोहचतो स्टेशनवर..

पण गाडीला कुठं कळतात गणितं आपली
हवी तेंव्हा आली तर मग ती गाडी कसली
ती येते तिला यायचं तेंव्हाच...

सुखाच्या क्षणाचही असंच
पावसाळी घनाचही असंच

आणि

या मरणाचही असंच

..........................................शाम

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मस्त !