मैत्री

Submitted by Vishal Kulkarni 005 on 13 December, 2012 - 12:55

मैत्री म्ह्णजे....

ना किनारा समुद्राचा
ना क्षितिज आकाशाचे
ना हसू आनंदाचे
ना रडू दु:खाचे
ना तमा कशाची
ना भान जगाचे
स्वत:तच हरवलेली
खोलखोल समुद्रसारखी
मुक्त आकाशात भरारी घेणारी
अविरत अशी जळणारी
जळून पण मागे धूर आणि राख ठेवणारी
आठवणींच्या धूराने डोळ्यात पाणी आणणारी
सोबत असते वर्तमानात
जोडून ठेवते भूत भविष्याला
अस्तित्वातच मनसोक्त रमणारी ....मैत्री

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

Thanks Happy