म्हटलं करावी कविता

Submitted by अ. अ. जोशी on 7 November, 2012 - 07:25

द्यावी म्हटलं ताणून...
मग साहित्याचं काय होणार ?
म्हटलं करावी कविता
बसल्या बसल्या काय करणार..?

रहावं म्हटलं निवडणुकीला उभे
पण, आमच्यासारखे खपत नाहीत
हजारों जरी असले तरी,
माबोवरचे चालत नाहीत

काहींना हवी असते मजा
त्यासाठी आम्ही का झटावे?
जे झटून झटून झिजतात
त्यांचे आम्ही का लिहावे?

उत्तर शोधून सापडत नाहीच
की विचार करून तरी किती करावा...
आणि उरतो एकच प्रश्न
कि मुळातच तो कशाला करावा ?

जांभई आली पुन्हा एकदा
कंटाळा आल्यावर काय होणार
म्हटलं करावी एखादी कविता
बसल्या बसल्या काय करणार..!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users