बा कविते

Submitted by एक प्रतिसादक on 4 November, 2012 - 03:12

दयाळू कविते
कृपाळू आहेसि
ठेविले मजसि
आनंदात ॥

नैराश्यात मन
रमवी तुझ्याशी
वैफल्य जगाशी
दावू नये ॥

कृपा अशी झाली
अंगणात तुझ्या
हासू आले माझ्या
ओठावरी ॥

तुझ्या आधाराने
खेळीमेळी राहू ।
तुझे गीत गाऊ ।
आनंदाचे ॥

(चाचांचा पहिला प्रयत्न )

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users