चित्त पावन बासरी....

Submitted by बागेश्री on 2 November, 2012 - 01:51

चित्त पावन बासरी
जरा वाजव मुरारी,
आर्त भाव खोळंबू दे
तुझ्या माझ्या ह्या नजरी..

व्हावे तुजला स्वाधीन
येत तुजला शरण,
साद घाल वेणूतून
स्वीकारून हे नमन...

मोरपीस रंग दावी
जगण्याचे नवे नवे
दोन डोळे मोहणारे
वेड कसे न लागावे?
कसे खेळ खेळलेस
काय कपट केलेस,
मला काय घेणे देणे
माझी भक्ती तू झालास!

नाद तुझ्या रे बोलांचा
माझ्या कानी ह्या गुंजावा,
एकरूप होत जावे
ध्यास तुझाच असावा...

लुब्ध मन तुझ्या ठायी
मला जाण काही नाही
आता स्वप्न, खरे खोटे
तमा उरलीच नाही...

जरा ऐकशील का रे?
'वेणू' नाम मज दे तू
तुझ्या करास स्पर्शावे
असे भाग्य आज दे तू...!!

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सुं द र!

प्रत्येक्ष त्या समर्थ ईशासोबत गप्पा मारल्या आहेस वाटले.

मोरपीस रंग दावी
जगण्याचे नवे नवे
दोन डोळे मोहणारे
वेड कसे न लागावे?
कसे खेळ खेळलेस
काय कपट केलेस,
मला काय घेणे देणे
माझी भक्ती तू झालास!<< हे खास आवडले आहे

शुभेच्छा Happy

प्रांजळ मतांसाठी मनःपूर्वक आभारी आहे दोस्तहो..
ह्यात नेहमीचा थोडासा प्रॅक्टीकल लाईफवर कमेंट करणारा सूर नाहीये हे खरं! ह्या वेळी जरा भक्तीभावाकडे झुकलेला आशय होता..

स्नेह असावा Happy

मनिमाऊ + १

समरसून लिहिलेली जाणवते आहे.. वातावरणनिर्मिती छान झाली आहे..

लिहित रहा...

शुभेच्छा! Happy