प्रवेशिका - १३ ( sumedhap - तत्व माझे फार काही थोर नाही......)

Submitted by kaaryashaaLaa on 2 October, 2008 - 23:48


तत्व माझे फार काही थोर नाही
मी कुणा राजादिकाचा पोर नाही

सांगणे माझे जगाला हेच आहे
वाटतो मी फक्त,हेकेखोर नाही

सारखी धास्ती रुढींची, बंधनांची
हाय, जगणे येथले बिनघोर नाही

गुंतलो ध्यानी तुझ्या इतका सखे मी
सोडवाया ह्या मनाला जोर नाही

जीवनाशीही न काही बंध उरला
मृत्युशीही जोडणारा दोर नाही

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

चांगला प्रयत्न. माझे ६ गुण.

छान गझल
माझे ६

Pages