............ ...................... ............

Submitted by Mandar Katre on 10 October, 2012 - 12:49

अत्यद्भुतम प्रहृतमात्तऋषां तथापि .....

प्रकाश प्रकाश आणि फक्त प्रकाश.........................................
मला काहीच समजत नव्हते ,नक्की काय चाललंय?
..
“चला तर मग”... १..२... ३.....

क्रमश:

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मंदार कात्रे,

इ.स. १९४३ सालच्या जानेवारीत स्तालिनग्रादच्या लढाईत नाझींना रशियन सैन्याने जोरदार तडाखा दिला. त्यामुळे जर्मनीने इ.स. १९४१ साली अनाक्रमण करार धुडकावल्याचा संदर्भ इ.स. १९४४ मध्ये शिळा (outdated) वाटतो.

आ.न.,
-गा.पै.