गणपती बाप्पा मोरया,पुढच्या वर्षी लवकर या : श्रीगणेश पेटिंग- रंगीत पेन्सिल्स

Submitted by यशस्विनी on 29 September, 2012 - 10:34

आज आपले बाप्पा आपल्या घरी चालले त्यांच्या चरणी माझे हे छोटेसे चित्रपुष्प अर्पण करते Happy

"गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या"

shree.jpg

वरील चित्र रंगीत पेन्सिली वापरुन काढले आहे.

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users