कुठेतरी वाचलेले....

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago
Time to
read
<1’

Deo.jpg

चांगलं वाटलं म्हणून इथे टाकतोय...

विनय

विषय: 
प्रकार: 

छान

खरं आहे विनय. आयुष्य जगणे ही पण आजकाल एक कला झाली आहे...त्यासाठी पण वेळ काढवा लागतोय.

क्या बात है ।
यथार्थ वर्णन !!