तों.पा.सू. - पंचफलम् समर्पयामी - सावली

Submitted by सावली on 22 September, 2012 - 03:57

साहित्यः

ओरिगामीचे कागद, रंग, ब्रश, चिकटवायला फेव्हिकॉल.

कृती:
केळी, सिताफळ, कलिंगड हे करुन झाल्यावर रंगाने थोडे टच अप केले.
स्ट्रॉबेरी आणि पर्सिमॉन हे करायच्या आधीच पाने आणि ठिपके रंगांनी रंगवले.

माहितीचा स्त्रोत:
कलिंगड, पर्सिमॉन हे पुस्तकात पाहुन केले.
केळे - दुसर्‍या एका कृतीचा अर्धाभाग म्हणुन हा आकार तयार होत होता. तो केळ्याच्या रंगात करुन रंगवायचे ठरवले.
स्ट्रॉबेरी - पर्सिमॉनच्याच कृतीने पण छोट्या आकारात, लाल रंगात केले तर स्ट्रॉबेरी होतील असे वाटले म्हणुन करुन पाहिले.
सिताफळ - या प्रकारच्या घड्यांनी होईलसे वाटले त्यामुळे करुन पाहिले.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सुरेख!

Pages