चित्रप्रदर्शन - सप्टेंबर २०१२

Submitted by यशस्विनी on 12 September, 2012 - 15:25

गेल्या महिन्यापासुन (ऑगस्ट २०१२) पासुन चित्र काढायला सुरुवात केली...... विविध माध्यमे हाताळुन पाहिली..... अनुभव खुप छान मिळाला..... आतापर्यंत काढलेली चांगली,बरी,उत्तेजनार्थ वगैरे वगैरे सर्व चित्रे खाली एकत्रित केली आहेत...... हवे तर हे लहानसे आंतरजालीय चित्र-प्रदर्शन समजा Happy

मायबोलीकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांमार्फत केलेले कौतुक, सुचना याबद्द्ल मी सर्वांची आभारी आहे Happy

१. श्रीगणेश - माध्यम : ऑईल पेस्टल्स

M1.jpg

२. श्रीकृष्ण - माध्यम : अ‍ॅक्रिलिक रंग

M2.jpg

३. सफरचंदे - माध्यम : रंगीत पेन्सिली

M3.jpg

४. खारुताई - माध्यम : रंगीत पेन्सिली

M4.jpg

५. हातात धरलेले नाजुक पक्षी - माध्यम : रंगीत पेन्सिली

M5.jpg

६. मायबोलीकर कंसराज यांनी काढलेल्या चित्रासारखे चित्र काढायचा केलेला प्रयत्न - माध्यम : रंगीत पेन्सिली

M6.jpg

७. सुर्यफुले - माध्यम : अ‍ॅक्रिलिक रंग

M7.jpg

८. गरुड पक्षी - माध्यम : रंगीत पेन्सिली

M8.jpg

९. An Elegant Beauty - माध्यम : रंगीत पेन्सिली

M9.jpg

१०. हरीसखा - माध्यम : ऑईल पेस्टल्स

M10.jpg

११. निसर्ग चित्रे - माध्यम : जलरंग

M11.jpg

१२. निसर्ग चित्रे - माध्यम : जलरंग

M12.jpg

१३. निसर्ग चित्रे - माध्यम : जलरंग

M13.jpg

१४. निसर्ग चित्रे - माध्यम : जलरंग

M14.jpg

१५. बुरख्यातील सौंदर्य - माध्यम : रंगीत पेन्सिली

M15.jpg

१६. पेअर - माध्यम : ऑईल पेस्टल्स

M16.jpg

१७. कुत्रा - माध्यम : ऑईल पेस्टल्स

M17.jpg

१८. चिमणी - माध्यम : रंगीत पेन्सिली

M18.jpg

१९. सुर्यफुले - माध्यम : ऑईल पेस्टल्स

M19.jpg

२०. पोपटाची जोडी - माध्यम : रंगीत पेन्सिली

M20.jpg

२१. झाडे - माध्यम : ऑईल पेस्टल्स

M21.jpg

२२. हंस - माध्यम : रंगीत पेन्सिली

M22.jpg

२३. सुर्यफुले - माध्यम : ऑईल पेस्टल्स

M23.jpg

२४. मुलगी - माध्यम : ऑईल पेस्टल्स

M25.jpg

२५. फुल व फुलपाखरु - माध्यम : ऑईल पेस्टल्स

M26.jpg

२६. निसर्गचित्र - माध्यम : ऑईल पेस्टल्स

M27.jpg

२७. द्राक्षे - माध्यम : अ‍ॅक्रिलिक रंग

M28.jpg

२८. निसर्गचित्र - माध्यम : ऑईल पेस्टल्स

M29.jpg

२९. निसर्गचित्र - माध्यम : जलरंग

M30.jpg

३०. निसर्गचित्र - माध्यम : जलरंग

M31.jpg

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सगळीच चित्र अप्रतिम!!!!!

पुढिल वाटचालींकरीता खुप खुप शुभेच्छा!!!!!!