अंगमबोंगा बोंबा ( छंदमुक्त गझल )

Submitted by Kiran.. on 5 September, 2012 - 09:55

गझलम जागरम रसिकंचरणि, बाफावरती धावली हरणी
नारनरातील मंद स्पेसनी, मोह ना बुवा बाबू मोहिनी

अं अहा उं अहा उं एहे ऊं एहे, एहे अहा अहा उहूं

एकम प्याला नायिकं, भ्रतारसुधं कि सुधारकं
सुधारक कि करकरम, मळमळं सृजनंटॉमी

हा टॉमी आय हाय, लिटल टॉमी हाय हाय, हाय हाय

अंगमबोंगा बोंबा, क्षेत्रम पिकम हौवा, ता था थय्या थय्या
शुद्धं हरपं बुवा, खगं उडवं बाबू, हा उभा या कामी

हा टॉमी आय हाय, लिटल टॉमी हाय हाय, हाय हाय

व्याघ्रंभुर्जी लगालगं, ऑम्लेटमतला टमाटरम
खिमाकाफिया अलामतम, चघळत जाय स्वामी

ओ स्वामी आय हाय, मोहनामी हाय हाय, हाय हाय

- Kiran

( अर्थ सांगण्यास कवी बांधील नाही. गुरुसहवासात काढलेल्या पंचवीस वर्षांनी लिहीलेलं बरोबर आहे हे शहाणपण आलेलं आहे )

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

Rofl जिम्या म्हणाले होते ना तुला आता मज्जाच मज्जा येणार. हा किरण मामा बर का? हाय म्हण बर. मस्ताडे की नै कविता. करकरम करकरम अंगम भंगम Rofl

स्द्फ्स्वे
एर्वेरोविरुवेओर वेर स्द्फ्स्वेक क्स्द दिइएय द्स्सि देरेरेर

मी मी मी मंम ममं व्त्य त्वम
जल्लामेला जिवंत झाला..... Happy
सुंदर आहे गझल

किरण, Uhoh नेहमीप्रमाणे याला काही पार्श्वभुमी असेलच, पण मला माहित नाही त्यामुळे एक शब्द कळला असेल तर शप्पथ ! Wink

किरणशेठ, आता ह्याला चाल लावून गाऊन इथे ऐकव....गझल मस्त जमलेय.....
मोहिनीबाबू तथा जिम्या(भडव्या....हे पुलंच्या रावसाहेबाच्या भाषेत वाचायचं बर्र्का!) वृत्तातील ही गझल खूपच सुंदर झालेय. Happy

किरण Rofl Rofl

Rofl

सगळ्यात हे आवडलं:

>>>अंगमबोंगा बोंबा, क्षेत्रम पिकम हौवा, ता था थय्या थय्या<<< Lol

धन्यवाद.

प्रमोद काका, माझ्या कुठल्याही कवितेला कधीही, कितीही वाजता चाल लावण्याचे अधिकार मी आपल्याला मनोभावे दिलेले आहेत Proud ( तुम्हाला त्या चांगल्या चालीच्या वाटल्या तर Wink )

रच्याकने : तेरा गुस्सा हाय हाय च्या चालीत म्हणून पहावे.

किरण्या तुझा गुरुत्वमध्या इतका सरकला असेल असं वाटलं नव्हतं. Proud
कविता ठार म्हणजे ठारच कळली नाही.
पण एकूण मजा आली बरं.

बोंबिलबुवा....एकदम ठ्ठो..!
कळाली काहीच नाही पण वाचायचा मजा आली.. (कुणावर तरी 'बरसतेय' असं समजून)

हे बगा जन्ता जनार्दन,
असे सगले दू आय मिलून, अंगमबोंगा गज़ल कलून, स्वतच प्लतिसाद का काय देऊन असा गोंधल नाही घालाचा
आनि काय ते दिस्क्लेमल?
"अर्थ सांगण्यास कवी बांधील नाही. गुरुसहवासात काढलेल्या पंचवीस वर्षांनी लिहीलेलं बरोबर आहे हे शहाणपण आलेलं आहे" भूगल्भातून खनिज कादल्याचा भास जाला बग.

नीट रहा, भांदु नका, सगल्यांना सम्जून ग्या, मोफत शिक्शन देनाले कमी मिलतात, त्यांचा लाब ग्या.

आ. न.
-ओनियन लीदर.

किरण्या मी सांगते चाल लावुन ढाण्-ढाण म्युझीक दिले तर मराठीच काय हिंदी चित्रपटात पण हिट होइल हे गाणे.... कुणीतरी पुढाकार घेउन कराच रे हे काम Proud

वास्सेपूर पार्ट २ मधल्या 'छि छा लेदर' च्या चालीवर एकदम फीट आणि हीट Proud
आणि शब्दखुणा तर सॉलिडच!!!! कोणत्या आजारावर उपाय आहे रे हा

आपल्या अशा रचना वाचून कधीकधी जाणवते की मागच्या जन्मी आपण इ.स. ७००-११०० या काळातील (ज्ञानेश्वरपूर्व) थोर मराठी कवीवर्य वगईरे असणार ........होहो शन्काच नै!!!

आपाणास सा.:न.

-वैवकु

किरण्याने लिवली,
वा!व्वा!व्व्वा!!व्व्व्वा!!!(न वाचताच)

Pages