हंसराज

Submitted by यशस्विनी on 13 August, 2012 - 03:04

रंगीत पेन्सिलचा वापर करुन काढलेले खालील चित्र :-

Venus.jpg

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

ते छोटे आहेत ते हंसराज आहेत. ते हंसराज आहेत हे कळण्याइतके त्यांचे वय नसले तरी

चित्र छान आहे

रंगसंगती विशेष वाटली

धन्यवाद झक्कास आणि बेफिकीर Happy

अरे हो खरच या चित्राला हंसराणी तरी म्हणायला हवे किंवा ते छोटे पिल्लु आहे त्याला हंसराज बोलायला हवे...... तुम्हा दोघांच्या मिश्किल प्रतिक्रियेबद्दल धन्यवाद Happy