फुलपाखरु

Submitted by पुरंदरे शशांक on 6 August, 2012 - 23:27

कस्ली भारी नक्षी दिस्ते याच्या पंखावर
कस्ले मस्त उडत अस्ते न्हेमी फुलांवर

पकडावेसे वाटते पण हळुच बोटाने
भिती पण वाटते थोडी लागेल नखाने ??

कोण याला रुप देतो इतके मजेदार
काय खाते तरी दिस्ते इतके रंगीत्दार

फुलातला मध पितं म्हणून कलरफुलं ?
तरीच दिस्तं फुलासारखं अग्दी ब्युटीफुल

फुलपाखरु व्हावे असे वाटते मला आई
उडता उडता फुलांवर मी गोड गाणे गाई
........................मी गोड गाणे गाई....

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users