गोब-या गोब-या गालाची - बडबडगीत

Submitted by पुरंदरे शशांक on 12 July, 2012 - 01:54

गोब-या गोब-या गालाची
मस्त नकट्या नाकाची
एक भावली आहे कुठे
ही काय इथे इथे....

कुरळे कुरळे केस मऊ
कश्शी दिस्ते मनी माऊ
अस्स पिल्लू गोडुलं
घरात या मिळालं...

हस्ते गोड राणी कशी
खळी किती नाजुकशी
कोकरु एक मऊसं
रांगतंय जरा जरासं...

http://www.maayboli.com/node/36466 (मुलगा/ बॉय व्हर्जन)

गुलमोहर: 

.

खूप ग्गोड . आता कुणाची तरी मुल्गी शोधावी लागेल हे बब्बड्गीत गाण्यासाठी Wink
याचं मुलगा व्हर्जन आहे का? Proud