शब्द

Submitted by संजयb on 10 July, 2012 - 03:47

शब्द असावा कोरलेला
ह्रदयातून ऊगवलेला
अानंदून स्फूरलेला
ओठातून गायलेला
ऊदासही असेल शब्द कधी
डोळ्यातून पाझरलेला
शब्द असावा सच्चा
भावनांचे चित्रच ते
शब्द वाटत राहावे
ओंजळी भरभरून
देणा-याचे ओझे
देण्या गणीक वाढावे
धेणा-याला मात्र हलके हलके व्हावे

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: