रांगोळी

Submitted by आर्पित on 26 June, 2012 - 12:26

रांगोळी
OgAAAHtCndVaE3gMMXFt_HHUb56wSzYZlOk59UKDFGTrrxvufRVVldJiKwPvMKW__KvT1_73sW9nie9p5lw8N4s4SHMAm1T1UD6cmQ5gnPYxD5VV9_xqmOEFEdqZ.jpg

नविन कोरे रंग दुकानातून आणले
आणता आणता रंग आपापसात भांडले
सोडून पुड्या डब्यात भरल्या
भारता भारता थोड्या थोड्या सरल्या
पंढरी रांगोळी पायलीभर घेतली
रांगोळीची हौस म्हणून खिश्यांवर बेतली
ठिपके जोडून रांगोळी आखली
रंग भरताना मात्र कंबर वाकली
काही रंग मनातही भरले
भरताना मन रंगतच हरले
सुरेख रांगोळी अंगणात काढली
नक्षत्र नाव चिन्हे तुळशी समोर फाडली
माझ्या रांगोळीचा एकाच हेतू
क्षणभर का होईना फक्त सुखच वाटू
अल्पायुशी माझी रांगोळी गुणी
हसून करते स्वागत होता होता जुनी

कृष्णगंधा

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: