माझ्या बागेतील पाहुणे

Submitted by कंसराज on 9 June, 2012 - 00:01

१.

२.

३.

४.

५.

६.

७.

८.

गुलमोहर: 

व्वा! मस्त प्रची.
प्र चि ७ मधला प्रेईंग मँटिस (प्रार्थना किटक) दिसतोय..>>>>>>>आम्ही त्याला रामभक्त म्हणतो. Happy

हेल्लो
मी १ फूट व्यासाच्या कुंडीत दोडक्याची वेल लावली आहे.
त्याला खुप फुले येतात ..
लहान लहान फले येतात २-३ इन्चच वाढतात, पन सुकुन जातात .... ब्रशने त्याचे परागीभवन सुद्धा केले....
पन काही फरक नाही.....
प्लीज कोनी उपाय सुचवेल का?