रंगीत पेन्सिल्स - The Great Gray Owl

Submitted by वर्षा on 3 May, 2012 - 09:06

owl49k.jpg

The Great Gray Owl
From "Birds-a visual guide"
माध्यमः Prismacolor रंगीत पेन्सिल्स, ग्रॅफाईट पेन्सिल

याआधीची चित्रे:
रंगीत पेन्सिल्स - जॅपनीज क्रेन्सः http://www.maayboli.com/node/34195
रंगीत पेन्सिल्स - व्हर्मिलियन फ्लायकॅचर: http://www.maayboli.com/node/31502
रंगीत पेन्सिल्स - रॉबिनः http://www.maayboli.com/node/30934
रंगीत पेन्सिल्स - घोडा: http://www.maayboli.com/node/28145
सफरचंदः ग्रॅफाईट व रंगीत पेन्सिल्सः http://www.maayboli.com/node/26557
पक्षी व डिझाईन - रंगीत पेन्सिल्सः http://www.maayboli.com/node/25491

गुलमोहर: 

मस्तच.
खर तर तू काढलेली आखीव रेखीव चित्रे बघितली की दरवेळी ड्रॉइंग शिकायची खूप इच्छा होते खरी पण अंगातला आळशीपणा त्यावर मात करतो.

मस्त Happy

झकास...

Pages