हिंग ताई

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago
Time to
read
<1’

अहो ताई, हिंग केवढ्याला?

कुठल्याही भाषेत फायद्याला फायदा हाच प्रतिशब्द Happy

न्यू यॉर्कच्या चायनाटाऊन मधल्या काही दुकानाच्यया पाट्या