मेरा रंग दे बसंती चोला...

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago
Time to
read
<1’

Human brush on Nature's Canvas !

DSC_2242_MB6.jpg

For original image please click http://farm8.staticflickr.com/7159/6758225733_b7d0d2ded7_b.jpg

शब्दखुणा: 

ती व्यक्ती सावलीच्या रूपात, काळा रंग घारण करून त्या जमिनीवर उमटली आहे. हे धरणी, आता तू मला तुझ्या रंगात रंगवून तुझ्याशी एकरूप करून घे.. या अर्थानी ते 'मेरा रंग दे बसंती चोला, माये' असं शीर्षक दिलं होतं. फार जड झालं का? Happy
फार जास्त विचार झाला बहुतेक Happy
अर्थात हे सगळे नंतरचे विचार. हा फोटो काढताना दुपारी काही क्षणासाठी असा प्रकाश मिळणं, ती जमिनीवर अशी सावली पडणं आणि हा क्षण कॅमे-यामधे टिपणं इतकंच मनात होतं.