सांज खुलली

Submitted by jyo_patil25 on 31 December, 2011 - 01:04

सांज खुलली
तुझे नि माझे
भावरंग लेऊनी आली
सांज खुलली
तुझे नि माझे
गुपित सांगून गेली
सांज खुलली
तुझी नि माझी
भेट घडवून गेली
सांज खुलली
तुझे नि माझे
जीवन गाणे गाऊन गेली

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: